Ibda’a Cultural Center

Main Office
Khaled Al-Saifi
  • Exec. Dir.
Wisam El-Hasanat
  • Co-Dir